Alapítványunk


 

Küldetés: 

Az alapítvány küldetése, hogy magas színvonalú, könnyen hozzáférhető pénzügyi, üzletfejlesztési és képzési, szolgáltatásokat fejlesszen és biztosítson abból a célból, hogy fejlessze a magyar mikro- kis és középvállalkozók azon képességeit és készségeit, amelyek alkalmassá teszik őket arra, hogy anyagi és társadalmi helyzetükön, valamint életkörülményeiken javítsanak

 

A Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványt – akkor még nem ezen a néven – 1991. decemberében hozta létre az egyetlen alapító, Veszprém Megye Önkormányzata a kis- és középvállalkozói szféra támogatására. A gyakorlati munkát végző munkaszervezet, a Vállalkozási Központ 1992. március 1. óta működik. A tevékenységet az első időben meghatározóan az EU Phare-programja finanszírozta, előzetesen jóváhagyott üzleti terv alapján, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) koordinációjával, szakmai segítségnyújtásával és ellenőrzésével. Annak érdekében, hogy a megyei vállalkozók minél könnyebben hozzájussanak a szolgáltatásokhoz, az alapítást követően a helyi erőkkel együttműködve azonnal létrehoztunk 7 városi, illetve kistérségi irodát.

A kezdeti széleskörű tevékenységet a Prahe-finanszírozás segítségével alakítottuk ki. Ebben szerepelt területi és ágazati stratégiák készítése, sokoldalú vállalkozói tanácsadás, tréningek tartása kezdő és fejlettebb vállalkozók számára, hazai és külföldi marketing rendezvények szervezése, illetve támogatása, szakkönyvek megjelentetése, információk nyújtása a vállalkozóknak, vagy azoknak az érdeklődőknek, akik még csak készülnek vállalkozásuk megalapítására. Ajkán, és Sümegen jelentős anyagi szerepvállalással járultunk hozzá inkubátorház kialakításához, alapítóként vettünk részt a Veszprémi Regionális Innovációs Centrum, s az ezen belül működő inkubátorház létrehozásában. Kezdettől kiemelkedő jelentőségű volt a mikrohitel-program.

Ma már elsősorban pályázati úton, konkrét programok végrehajtásához tudunk finanszírozáshoz jutni.

Alapítványunk a fiatal vállalkozókat segítő Életpálya Alapítvány megyei központja is.
A térségi irodák az eltelt évek során ugyancsak betagozódtak a városuk, illetve kistérségük gazdasági életébe, s az alapítványunktól kapott feladatok mellett részt vesznek az üzleti élet helyi feladatainak ellátásában.

Legfontosabb partnereink közé változatlanul alapítónkat, Veszprém Megye Önkormányzatát, illetve azokat a helyi önkormányzatokat, kistérségi szervezeteket soroljuk, amelyekkel közösen működtetjük városi irodáinkat. Rendkívül fontos a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal a Mikrohitel révén meglévő napi kapcsolat. Mind jelentősebb a szomszéd megyékben működő vállalkozásfejlesztési alapítványokkal való koordináció. (Emellett aktívan részt veszünk a Vállalkozásfejlesztési Alapítványok Hálózatának munkájában.)

 

Letölthető dokumentumok:

VMVA Kiegészítő melléklet 2015
VMVA beszámoló 2015
Könyvvizgálói jelentés 2015
VMVA határozatok 2016